Archive for the ‘ิุิุอุตสาหกรรม’ Category

อุปกรณ์เครื่องยิงวัน

| Posted by admin
Jul 29 2021

ปัจจุบันอุปกรณ์ประทับวันที่ถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและบริษัทส่วนใหญ่ อุปกรณ์ประทับวันที่ให้ข้อมูลที่สำคัญแก่องค์กรเกี่ยวกับเวลาที่บริษัทได้รับเอกสารหรือกระดาษหรือดำเนินการและส่งต่อโดยบริษัท

ด้วยอุปกรณ์ประทับวันที่ เราสามารถพิมพ์วันที่ลงบนเอกสารได้โดยอัตโนมัติ การทำงานของอุปกรณ์ค่อนข้างง่าย สิ่งเดียวที่ต้องทำคือใส่เอกสารลงในอุปกรณ์ประทับวันที่ซึ่งจะมีการเปิดปั๊มในเสี้ยววินาที อุปกรณ์ประทับวันที่ส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่ประทับวันที่เท่านั้น สามารถพิมพ์เวลาและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อาจจำเป็น เช่น “ชำระเงิน” “ได้รับ” หรือ “อนุญาต” ได้

เครื่องยิงวัน อุปกรณ์ส่วนใหญ่มีการออกแบบคอเปิดที่รองรับการเข้าถึงเอกสารทุกขนาดได้มากขึ้น บางครั้ง อาจมีความจำเป็นต้องประทับตราวันที่ในรูปแบบคาร์บอนและไม่มีคาร์บอนหลายแบบ ดังนั้นจึงมีแรงกดแสตมป์ที่ปรับได้เพื่อรองรับการพิมพ์ประเภทนี้ หากคุณต้องการแสดงเวลาบนอุปกรณ์ประทับวันที่ คุณสามารถซื้อได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในทำนองเดียวกัน แผ่นดายบนแบบถอดได้บนอุปกรณ์ประทับวันที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เครื่องยิงวัน ช่วยขจัดการปั๊มด้วยมือของจดหมายขาเข้า สัญญา ใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้ว และการประมูลของบริษัททั้งหมด นี่คือเหตุผลที่หน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐ เคาน์ตี และเมืองหลายแห่งหันมาใช้อุปกรณ์ประทับวันที่สำหรับการควบคุมเอกสารทางกฎหมายและการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการพิมพ์วันที่บนเอกสารหลายครั้ง สามารถพิมพ์วันที่ได้มากถึง 1,000 ครั้งต่อวัน นอกจากนี้ เนื่องจากอุปกรณ์ประทับวันที่สร้างขึ้นสำหรับการใช้งานหนัก จึงพิมพ์บนพื้นผิวต่างๆ ได้ เช่น กระดาษหัวหอม กระดาษการ์ดหนา และแม้แต่สำเนาหลายรูปแบบ