Category Archives: สุขภาพ

จิตบำบัดวิธีการที่คล้ายคลึงกันมากนักบำบัดทางโลก

การมุ่งเน้นและความสนใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจิตวิญญาณในวัฒนธรรมของเรากำลังหาทางเข้าสู่สภาวะจิตบำบัดอย่างรวดเร็ว ลูกค้าสนใจเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องแปลกในปัจจุบันที่นักบำบัดจะถูกตั้งคำถามในการติดต่อทางโทรศัพท์ครั้งแรกกับลูกค้าที่คาดหวังว่าพวกเขามีคุณสมบัติหรือมีประสบการณ์ในการทำงานกับปัญหาทางจิตวิญญาณหรือไม่ลูกค้าเหล่านี้มักรายงานว่าจิตบำบัดไม่สนใจการบำบัดแบบเข้มข้นต่อตัวจิตบำบัดแค่ต้องการทำงานเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ของพวกเขาคำว่าศาสนาและจิตวิญญาณมักสร้างความไม่สบายใจและความวิตกกังวลสำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นที่ปรึกษาทางโลกและนักจิตอายุรเวช นักบำบัดหลายคนปฏิเสธลูกค้าที่มุ่งเน้นจิตบำบัดทางจิตวิญญาณ” เหล่านี้เนื่องจากพวกเขาทำงานภายใต้ภาพลวงตาและความเชื่อผิด ๆ ว่าจิตบำบัดและจิตวิญญาณเป็นสองสาขาวิชาที่แตกต่างกันมากนี่เป็นเรื่องโชคร้ายเนื่องจากจิตบำบัดเป็นการสร้างจิตวิญญาณเนื่องจากจิตบำบัดและการสร้างจิตวิญญาณใช้เป้าหมาย จิตบำบัดทั้งสองตกลงที่จะไม่ล่วงล้ำเข้าไปในอาณาจักรของกันและกัน วิธีการที่คล้ายคลึงกันมากนักบำบัดทางโลกจึงมักเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิญญาณและครูที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีที่สุดในวัฒนธรรมตะวันตกของเรา จิตบำบัดกล่าวอีกนัยหนึ่งนักบำบัดไม่ควรถูกกีดกันจากลูกค้าที่สนใจการเติบโตทางจิตวิญญาณการแยกจิตบำบัดและจิตวิญญาณออกเป็นสองสาขาวิชาที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างขึ้นเมื่อวิทยาศาสตร์และศาสนาแยกจิตบำบัดเมื่อหลายร้อยปีก่อน วิทยาศาสตร์สร้างภาษาเพื่อศึกษาโลกทางกายภาพและศาสนาโดยอ้างว่าใช้ภาษาทางเทววิทยาเพื่อศึกษาพระเจ้าโดยเฉพาะ จิตบำบัดทั้งสองตกลงที่จะไม่ล่วงล้ำเข้าไปในอาณาจักรของกันและกันในเวลานั้นนี่เป็นความแตกต่างที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโลกทางกายภาพได้โดยไม่ต้องคุกคามศาสนศาสตร์และความเชื่อของคริสตจักรคริสเตียนโดยตรง จิตบำบัดแน่นอนว่าไม่นานก่อนที่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในด้านดาราศาสตร์วิวัฒนาการชีววิทยาและฟิสิกส์ได้คุกคามและท้าทายมุมมองทางเทววิทยาในสมัยโบราณของศาสนจักรมากมาย สามารถตีความภาษาวิเคราะห์และกระบวนการบำบัดทางคลินิก แม้ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และนักเทววิทยาหัวโบราณหลายคนยังคงต่อสู้เพื่อแยกวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณออกจากกัน โชคดีที่การวิจัยทางฟิสิกส์ควอนตัมสมัยใหม่กำลังอยู่ระหว่างการรวมโลกทางกายภาพของนักวิทยาศาสตร์จิตบำบัดและโลกแห่งจิตวิญญาณของผู้ลึกลับให้เป็นมุมมองที่เป็นจิตบำบัดหนึ่งเดียวร่วมกันของความเป็นจริงเป็นความเชื่อของผู้เขียนคนนี้ว่าสาขาวิชาจิตบำบัดและทิศทางทางจิตวิญญาณจำเป็นต้องพัฒนาสะพานภาษากลางที่จะช่วยให้นักจิตอายุรเวช สามารถตีความภาษาวิเคราะห์และกระบวนการบำบัดทางคลินิกในแง่จิตวิญญาณได้อย่างถูกต้องและราบรื่นและในทางกลับกัน จิตบำบัดเฉพาะเมื่อภาษาที่เป็นเอกภาพดังกล่าวมีอยู่นักจิตอายุรเวชจะเรียนรู้ที่จะสบายใจกับจิตวิญญาณและผู้กำกับทางจิตวิญญาณจะถูกข่มขู่จากจิตวิทยาน้อยลงบทความนี้จะอธิบายสั้นๆ สะกดจิตบำบัดเกี่ยวกับเป้าหมายและวิธีการที่แต่ละสาขาวิชาใช้โดยเน้นความคล้ายคลึงกัน และแสดงให้เห็นว่าจิตบำบัดแท้จริงแล้วการสร้างจิตวิญญาณเป็นอย่างไร

Posted in สุขภาพ | Comments Off on จิตบำบัดวิธีการที่คล้ายคลึงกันมากนักบำบัดทางโลก